بسیاری عناصر کاربردی برای سایت

ویرایشگر زنده برای تنظیمات قالب

بی شمار طرح آماده برای صفحه ساز

پشتیبانی کامل و دوستانه تا 6 ماه

معاونین مقام  ولایت هرات

برای ارتباط با معاونین مقام ولایت هرات کلیک کنید

81534868_1037483396590432_5257295164375826432_n

مونسه حسن زاده 

معاون اجتماعی 

117764411_241142937120877_5018220719178530941_n

نور احمد حیدری 

معاون مالی و اداری

حمایت از دهاقین عزیز

از زحمات و تلاش های دهاقین عزیز قدردانی میکنم

شنیدن مشکلات مردم

شنیدن مشکلات مردم

شورای ولایتی هرات

سـید وحید قتالی در سال ۱۳۸۸ خود را نــامزد دور دوم شــورای ولایــتی هــرات کرد و به این شـــورا راه یـــافت. او در ســـال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ریاســت این شورا را نیز عهــده‌ دار شـد.۱۳۹۳ ریاســت این شورا را نیز ۱۳۹۳ ریاســت این شورا را نیز عهــده‌ دار شـد.۱۳۹۳ ریاســت این شورا را نیز عهــده‌ دار شـد.عهــده‌ دار شـد.

ریاست اداره امور

فعالیت قتالی در شهرداری هرات پس از حدود یک سال به پایان رسید و او با حکم اشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان، به ریاست اداره امور ریاست جمهوری گماشته شد. استخدام طیف گسترده‌ای از جوانان حوزۀ غرب در ادارۀ تحت امر او در این دوره چشم‌گیر بود.

شاروالی هرات

قتالی فعالیت‌های گسترده‌ای را در امر مبارزه با فساد در شهرداری هرات آغاز و مسؤولین قبلی این اداره را متهم به اختلاس میلیون‌ها افغانی و حیف‌ومیل‌کردن ملکیت‌های این اداره کرد. در همین راستا ۴۰ کارمند اسبق این اداره را به اتهام فساد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد.